враждебност

враждебност
същ. - вражда, омраза, злоба, недоброжелателство, злина, ненавист, неприязненост, неприязън, студенина, озлобление, ожесточение, антипатия, агресивност, настървеност, ненавистничество, антагонизъм, неприятелство
същ. - нападателност, енергичност, настойчивост
същ. - недружелюбно отношение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • агресивност — същ. враждебност, настъпателност, нападателност, експанзивност същ. дързост, смелост, предизвикателност, оскърбление, обида същ. бойкост, войнственост същ. грубост, жестокост, свирепост същ. енергичност, настойчивост …   Български синонимен речник

  • антагонизъм — същ. противоречие, непримиримост, противоположност, съперничество, враждебност, враждуване, вражда, омраза, конфликт, несъгласие, борба, взаимна борба, стълкновение, сблъсък, двубой същ. сблъскване, конфронтация, противопоставяне …   Български синонимен речник

  • антипатия — същ. неприятност, отвращение, омраза, неприязън, злоба, озлобление, ненавист, вражда, враждебност, лошо чувство същ. зложелателство, позор …   Български синонимен речник

  • война — същ. бой, битка, сражение, стълкновение, бран, схватка, сблъскване, борба, враждебност, военни действия, въоръжен конфликт същ. воюване, военно дело …   Български синонимен речник

  • войнолюбие — същ. агресивност, враждебност същ. военщина, милитаризъм, солдатщина …   Български синонимен речник

  • войнственост — същ. враждебност, нападателност, настъпателност, агресивност същ. смелост, бойкост, дързост, храброст, мъжественост, решителност същ. грубост, жестокост, свирепост …   Български синонимен речник

  • вражда — същ. омраза, злоба, ненавист, неприязън, неприязненост, недоброжелателство, зложелателство, враждебност, завист, озлобление, антипатия същ. крамола, ежба същ. непримиримост, антагонизъм …   Български синонимен речник

  • енергичност — същ. еластичност, жилавост, живост, замах същ. енергия, активност, пъргавина същ. мъжество, мъжественост, юначество, сила същ. нападателност, агресивност, враждебност, настойчивост същ. предприемчивост, инициатива, смелост същ …   Български синонимен речник

  • конфликт — същ. стълкновение, борба, двубой, сблъсък, сблъскване, удар същ. съперничество, вражда, враждебност, неразбирателство, несъгласие, антагонизъм, спор, препирня, спречкване, търкане, раздор същ. недоволство, безредици, размирици същ. кавга, схватка …   Български синонимен речник

  • нападателност — същ. агресивност, враждебност, енергичност, настойчивост същ. бойкост, войнственост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”